תזונה פונקציונלית - תקנון דיוור
דף הבית >> תקנון דיוור

תקנון דיוור

צוות המרכז לתזונה פונקציונלית מקדם בברכה את הרשמתכם לרשימת הדיוור, לניוזלטר ולקהילת החברים באתר ואת הסכמתכם לתנאים לקבלת דיוור, ניוזלטר, מידע, הטבות, הנחות, מבצעים, הצעות, פרסומים ופרסומת מהאתר אודות המוצרים השונים, בין אם מוצרי מידע דיגיטליים ופיזיים ובין אם מוצרים פיזיים כגון תוספי תזונה וצמחי מרפא (להלן "הרשמה לניוזלטר").

ההרשמה לניוזלטר ולקהילת החברים כפופה לתנאים המפורטים בתקנון דיוור זה (להלן "תקנון הדיוור"):

כללי

ההרשמה לניוזלטר ולקהילת החברים מעידה על הסכמתכם לתנאים הכלולים בתקנון הדיוור, לכן אנא קראו אותם בעיון רב. במידה ואינכם מסכימים לתנאים עליכם להימנע מהרשמה לניוזלטר ולקהילת החברים.

בעלי ומפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות את תקנון הדיוור ואת תנאי שימוש אלו מפעם לפעם ובכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י בעלי ומפעילי האתר. תאריך הגרסה האחרונה של תנאי השימוש מצוין בתחתית העמוד.

המלל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. המלל האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

תנאי שימוש אלה חלים על הרשמה לניוזלטר ולקהילת החברים באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כגון טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכדומה. כמו כן תנאים אלו חלים על הרשמה לניוזלטר ולקהילת החברים, הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות כל רשת או כל אמצעי תקשורת אחר.

כותרות הפרקים בתקנון דיוור זה, מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולשים והרוכשים באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הרשאות לקבלת דיוור, ניוזלטר, פרסומים ופרסומת

גולש שנרשם לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים והשאיר את פרטיו האישיים, מאשר את השימוש בפרטיו האישיים לצורך קבלת ניוזלטר, עדכונים, פרסומים, פרסומת ומידע שיווקי שיערכו האתר ומפעיליו מפעם לפעם.

הוראות הדיוור המפורטות בתקנון דיוור זה (להלן "תקנון הדיוור"),יחולו על גולש שנרשם לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים.

אין למסור פרטים של אדם אחר ואין לרשום אדם אחר לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך במהלך הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון דיוור זה.

במהלך ההרשמה לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, לרבות כתובת דואר אלקטרוני פעילה ותקינה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות לשימוש תקין במנגנון הדיוור ולמנוע יצירת קשר במקרה הצורך. בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים, יש לעדכנם באתר.

חשוב לציין כי על פי חוק, אין חובה למסור פרטים אישיים באתר. עם זאת, ללא מסירת פרטים אלו, לא ניתן יהיה להירשם לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים. כמו כן, לא ניתן יהיה לקבל דיוור מהאתר, על כל המשתמע מכך.

האתר ומפעיליו לא יעשו שימוש בפרטים האישיים שנמסרו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כפי שמופיע בתקנון האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון דיוור זה.

הרשמה לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים באתר ואישורך לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע על מבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לרשומים ברשימת הדיוור.

הרשמה לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי האתר, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (להלן ״הדיוור״) מהווה את הסכמתך (הסכמת הגולש) למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (להלן “חוק התקשורת“).

חשוב לציין כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי תקנון הדיוור בעת ההרשמה לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים בהודעה, בעמוד ההרשמה המתאים באתר או בדף הנחיתה באמצעות מחשב, טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכדומה או בכל אמצעי תקשורת אחר.

בכפוף לחוק התקשורת, רשאים האתר ומפעיליו להעביר לנרשם דיוור, כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור.

הסרה מרשימת הדיוור

חשוב לציין כי יש באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על קישור ההסרה המצוי בתחתית כל מייל שנשלח לרשימת הדיוור. לחיצה על קישור הסרה זה צפויה להסיר אותך מקבלת דיוורים מכל הרשימות אליהן נרשמת אצלנו. במידה ונתקלת בתקלה להסרה עצמית מרשימת הדיוור, יש באפשרותך לשלוח אלינו במייל תשובה (reply) כתגובה לדיוור אותו קיבלת, תוך שינוי נושא המייל ל: "אנא הסירו אותי מכל רשימות הדיוור שלכם" יש לציין שם מלא, טלפון וכתובת המייל התקינה שלך שרשמת בהצטרפות לרשימת הדיוור. במקביל יש לשלוח אלינו הודעת ווטסאפ לטלפון: 054-4926696 בצירוף כתובת המייל שלך אותה ברצונך להסיר, עם הודעה בנוגע לבקשת ההסרה מכל רשימות הדיוור.

במידה וברצונך להסיר עצמך מקבלת דיוורים רק מרשימת דיוור מסוימת, ולא מכל רשימות הדיוור אליהן נרשמת אצלנו, באפשרות לעשות לעשות זאת מתוך דיוורים בהם יופיע קישור הסרה הספציפי לרשימה המסוימת (להלן 'קישור הסרה בקליק' או 'קישור הסרה בלחיצה'). קישור זה יופיע לפני קישור ההסרה הקבוע בתחתית הדיוורים, המוביל להסרה מכל הרשימות. בלחיצה על קישור מסוג 'קישור הסרה בקליק' תוסר.י מרשימת הדיוור המסוימת, אליה משויך הקישור. במידה ונתקלת בתקלה להסרה עצמית מרשימת דיוור מסוימת, יש באפשרותך לשלוח אלינו במייל תשובה (reply) כתגובה לדיוור אותו קיבלת,  תוך שינוי נושא המייל ל: "אנא הסירו אותי מרשימת הדיוור הספציפית לדיוור זה" יש לציין שם מלא, טלפון וכתובת המייל התקינה שלך שרשמת בהצטרפות לרשימת הדיוור. במקביל יש לשלוח אלינו הודעת ווטסאפ לטלפון: 054-4926696 בצירוף כתובת המייל שלך אותה ברצונך להסיר, עם הודעה בנוגע לבקשת ההסרה מרשימת דיוור מסוימת.

חסימת גישה ושימוש באתר, ביטול רישום לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים ע"י האתר ומפעיליו

האתר ומפעיליו יהיו רשאים לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר ו/או למנוע מכל אדם להשתמש באתר ו/או לבטל את רישומו לניוזלטר, לקהילת החברים ולאתר הקורסים באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתם הבלעדי, בלי צורך לספק נימוק ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

מסירת פרטים שגויים במתכוון;

ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

גבולות האחריות

המידע והתכנים שמופיעים באתר ובדיוור, לרבות הניוזלטר ניתנים “כמות שהם” (as is) ו/או “כפי זמינותם” (as available) וללא אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לאתר או למידע המופיע בו או בניוזלטר או באתר הקורסים, ובהתאם למדיניות גבולות האחריות של האתר (בתקנון האתר) המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון דיוור זה.

סמכות שיפוט

הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנכם מסכימים בזאת כי לבתי המשפט בראשון לציון תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

עודכן לאחרונה בתאריך: 7.2.2024

 

[Top]

המרכז לתזונה פונקציונלית פועל משנת 1993.

האתר מרכז ידע חשוב בתחומי תזונה נכונה, בריאה, מאוזנת ומבוססת מדע ומסורת, לרבות תזונה פונקציונלית, מזון פונקציונלי, דיאטה, מתכונים בריאים, תוספי תזונה, צמחי מרפא ותבלין.

התלמידים שלנו מתייחסים לאתר כסוג של אנציקלופדיה תזונתית וכמקור לקבלת תשובות מהימנות המבוססות על ניסיון רב שנים, לשאלות בנושאי תזונה.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת החברים שלנו, ולקבל במתנה הרצאות מעשירות. ההרצאות מתקיימות אונליין ומיועדות לקהל הרחב ולקהל המקצועי, בהתאמה.

המרכז לתזונה פונקציונלית

לשליחת הודעה בווטסאפ:
 תנאי שימוש
 תקנון דיוור מפת אתר

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

© כל הזכויות שמורות functional-nutrition.co.il יוסי וענת שבח ©
אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר, כולל אך לא רק, העתקה, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה או הצגה.
החומר המופיע באתר ניתן להורדה ולשימוש אישי בתנאי שישמרו זכויות היוצרים.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape